от месо

от месо
словосъч. - подобен на месо, месест

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • месо — (гк) См. мезо …   Анатомия терминов. 400 словообразовательных элементов из латыни и греческого

  • месо — (гк) См. мезо …   Анатомия терминов. 400 словообразовательных элементов из латыни и греческого

  • подобен на месо — словосъч. от месо, месест …   Български синонимен речник

  • Возникновение носовых гласных в праславянском языке — Буква ę, обозначающая носовой звук в польском языке Возникновение носовых гласных  праславянское фонетическое и …   Википедия

  • креофаг — (грч. kreos месо, phagein јаде) тој што се храни со месо, месојадец …   Macedonian dictionary

  • Тарако (сэйю) — ТАРАКО TARAKO Дата рождения: 17 декабря 1960(1960 12 17) (52 года) Место рождения: префектура …   Википедия

  • зоофаг — (грч. zoon, phagein јаде) зоол. животно што се храни со месо, месојадец …   Macedonian dictionary

  • инкарнат — (лат. in, caro, camis месо) слик. боја на месо темнорумена боја на човечко лице …   Macedonian dictionary

  • пептон — (грч. pepto) мешаница од аминокиселини и полипептиди што настанува под дејството на протеолитички фермент (пептин, панкреатин, папаин) врз протеински материи (фибрин, казеин, месо, рибино месо, крв и др.) …   Macedonian dictionary

  • пулпа — (лат. pulpa удина, кревко месо) 1. мед. а) срж на забите во која се сместени нервот и крвните жили; 6) коскена срж, коскен мозок 2. месо од овошје и зеленчук во индустријата за преработка на овошје и зеленчук: назив за полупреработен производ што …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”